Vacatures
- (Aankomend) Greenkeeper | full-time
- Medewerk(st)er Bediening | part- of full-time
- Gastvrouw/Gastheer | part- of full-time
- Member & Guest Relations | full-time
 
Pers Info
Privacy Statement

Privacy

In dit privacystatement informeert Hoenshuis Golf B.V. u hoe wij op de website omgaan met persoonlijke gegevens. Dit privacy statement heeft geen betrekking op pagina’s waarvandeze websites eventueel een link bevatten. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het onderstaande privacystatement en tevens met het verzamelen en/of gebruiken van uw gegevens door Hoenshuis Golf B.V. zoals dat hieronder wordtomschreven. Wij behouden ons het recht voor deze verklaring te allen tijde zondervoorafgaande bekendmaking, te wijzigen.
 

Verzamelen van actief verstrekte informatie

Op diverse pagina’s van deze website kan Hoenshuis Golf B.V. u vragen om voor eenspecifiek doel uw naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, telefoonnummer of andere niet-vertrouwelijke informatie te verstrekken. Het beantwoorden van deze vragen gebeurt op volledig vrijwillige basis. Deze informatie wordt door ons verzameld met als doel het verbeteren van de website en de informatiestroom naar u, de gebruiker, toe. Verder kan de informatie tevens door ons gebruikt worden voor andere commerciële of niet-commerciëlebedrijfsdoeleinden.

Wij kunnen de informatie bijvoorbeeld gebruiken om u op de hoogte te stellen van aanbiedingen van producten en diensten of om u te informeren over producten en dienstendie u of uw bedrijf ten goede kunnen komen. Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw persoonlijk informatie voor dergelijk doeleinden, kunt u contact met ons opnemen. Vermeld in een telefoongesprek of e-mail dat u bezwaar maakt tegen het gebruik van uwpersoonsgegevens.
 

Verzamelen van passief verstrekte informatie

Hoenshuis Golf B.V. verzamelt via deze website domeingegevens die deel uitmaken van de analyse van het gebruik van onze website. Het gaat bijvoorbeeld om informatie over het aantal keren dat de website bezocht wordt en welke pagina’s binnen de website bekekenworden. Deze informatie wordt door Hoenshuis Golf B.V. verzameld met als doel de toegankelijkheid en de kwaliteit van de internetpagina’s te verbeteren. Voor zover de gegevens door ons worden verwerkt gebeurt dit volledig anoniem. De informatie wordtautomatisch verzameld, zodat u geen handelingen hiervoor hoeft te verrichten.


Cookies

Pagina’s op de website van Hoenshuis Golf B.V. kunnen gebruik maken van “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die, afhankelijk van de persoonlijke instellingen van de browser, automatisch op de computer van een gebruiker worden geplaatst. Dezetekstbestanden worden gebruikt voor registratie en om de website bij een volgend bezoekaan te passen aan uw wensen. Cookies kunnen geen gegevens van uw harde schrijfverwijderen of lezen.

U kunt deze cookies al dan niet automatisch laten plaatsen op uw harde schijf. Wanneer u cookies weigert is het mogelijk dat sommige pagina’s niet volledig functioneren en u bijvoorbeeld geen toegang kunt krijgen tot bepaalde informatie op de website.
Over de Website